Nowe „rozporządzenie MiFID” – szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2012 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego, czyli jedno z najważniejszych „mifid’owych” rozporządzeń.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 r., przy czym banki powiernicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia muszą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia opracować i wdrożyć regulaminy ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową.

Co ciekawe  poprzednio obowiązujące Rozporządzenie, z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1579) nie wskazywało wprost takiego obowiązku. Praktyką było, w przypadku świadczenia usług powierniczych (które to usługi często wykonywane były przez kilka osób, co w skali całego banku jest nieznaczną ilością), że „bank powiernik” posiadał odrębny Regulamin świadczenia usług powierniczych, natomiast pozostałe regulaminy, były regulaminami bankowymi stosowanymi do „banku powiernika” odpowiednio (tak było z konfliktami interesów, market abuse, zachętami, polityką Compliance etc. etc.). Obecnie wydaje się, że takiej możliwości w przypadku regulaminu ochrony informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice zawodową, nie ma. Zagadką jest też, co ustawodawca miał na myśli wskazując w § 41, iż „banki powiernicze” muszą wdrożyć „regulaminy” – być może chodzi o to, że regulamin ochrony przepływu informacji poufnych musi być odseparowany od tego chroniącego tajemnicę zawodową?

 Z innych zmian wprowadzonych należy wymienić następujące grupy:

  1. Dodanie sformułowań o rachunkach zbiorczych: § 1 pkt 1, § 10 ust. 1, § 11 ust. 4, § 11 ust. 4 pkt 2, § 11 ust. 4 pkt 2 lit g, § 11 ust. 11 pkt. 1.
  2. Zmiana brzmienia w szczególności w: § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 4 ust. 5, § 7 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 2, § 9 ust. 1 i nast., § 11 ust. 2 i nast., § 12 ust. 1, § 13 ust. 1, § 14 ust. 4, § 14 ust. 6 pkt 1, § 15 ust. 2 i 4, § 16 ust. 1 i 2, § 17 ust. 1, § 19 ust. 1, § 35 ust. 4, § 36 ust.1, § 39 ust. 3 pkt 4.
  3. Dodanie/ujęcie przepisów/sformułowań: dodanie definicji klienta w § 1 pkt 13, ujęcie sformułowania „oddziały” w § 9, dodanie w § 11 ust. 7 pkt 4 sformułowania o „informacjach przekazywanych lub otrzymywanych przez firmę inwestycyjną w związku z otrzymaniem zlecenia”, dodanie w § 11 ust. 9 zapisu stanowiącego, iż „W przypadku gdy zlecenia mają być składane przez pełnomocnika, firma inwestycyjna może ustalić z tym pełnomocnikiem sposób identyfikacji osoby, w imieniu której pełnomocnik będzie składał zlecenia”, dodanie w § 15 ust. 2 oraz ust. 6 informacji o monitoringu i regularnej weryfikacji stosowanych systemów oraz wdrożonych regulaminów i procedur wewnętrznych, dodanie w § 15 zapisów stanowiących o „regulaminach” oraz odróżnienie ich od „procedur wewnętrznych”, dodanie § 26 pkt 4 stanowiącego o ryzyku z tytułu transakcji sekurytyzacyjnych (dla domów maklerskich), dodanie § 26 pkt 9 w zakresie ryzyka utraty płynności (dla domów maklerskich), dodanie w § 31 pkt 4 oraz § 32 (dla domów maklerskich).

Autor

Grzegorz W.

Grzegorz Włodarczyk - więcej w zakładce "O autorze"

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s