Monthly Archives: Luty 2013

EMIR – update

Jak już większość z Państwa wie, dzisiaj, czyli 7 lutego 2013 r. Parlament Europejski nie zgłosił zastrzeżeń do wszystkich sześciu rozporządzeń wykonawczych EMIR (tzw. RTS-ów). Komisja ECON wycofała swój wniosek z agendy dzisiejszego posiedzenia w związku z deklaracją komisji o bardziej elastycznym trybie wdrażania wymogów w/w.

1