Na wesoło, czyli gdyby rynek chleba poddany był rygorom MiFID

Niniejszy chleb został przygotowany przez Piekarza na podstawie materiałów uzyskanych od rolników (wymienionych w załączniku) i jest wyrazem jego umiejętności pieczenia chleba na dzień sporządzenia niniejszego chleba.

Piekarz w żaden sposób nie rekomenduje nabycia niniejszego chleba i nie jest w stanie udzielić jakiejkolwiek gwarancji, że chleb jest właściwy dla danego klienta.

Piekarz nie ponosi odpowiedzialności za decyzje żywieniowe związane z niniejszym chlebem, ani za szkody powstałe w wyniku spożycia i używania niniejszego chleba. Piekarz nie gwarantuje, że niniejszy chleb będzie nabywcy smakował, oraz że potrawy, które nabywca zamierza wykonać przy pomocy niniejszego chleba będą smaczne.

Nabywca musi liczyć się z utratą przynajmniej części chleba w czasie (tzw. Wartość chleba  w czasie, gdzie: O – rodzaj chleba/ XYZ – kod określający rodzaj zboża z którego upieczono chleb/ k – kod określający typ i miesiąc przydatności chleba do spożycia/ r- ostatnia cyfra roku przydatności do spożycia/ ccc – oznaczenie kursu wykonania).

Niniejszy chleb może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Niniejszy informacja o chlebie nie stanowi oferty nabycia chleba w rozumieniu art. 60 k.c.

Szczegółowe informacje o Piekarzu,  w tym opis ryzyka związanego z chlebem, inne koszty i opłaty znajdują się w prospekcie chlebowym i jego skrócie, dostępnych w siedzibie Piekarza, sklepach spożywczych,  u dystrybutorów, oraz na stronie www.piekarzmifid.pl