Artykuły compliance/banking

  1. Łukasz Cichy – Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017565 UE
  2. Łukasz Cichy – Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe
  3. Dariusz Szlas – Polisolokaty – czyste zło?
  4. Paweł Tański – Podatek od niektórych instytucji finansowych
  5. Paweł Tański – Bankowy tytuł egzekucyjny usunięty z przepisów Prawa bankowego
  6. Paweł Tański – Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami
  7. Grzegorz Włodarczyk – Struktura aktów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RTS, ITS i tzw. Guidelines
  8. Grzegorz Włodarczyk – Norma ISO 19600 – próba standaryzacji zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance).(stan na: czerwiec 2014 r.).
  9. Grzegorz Włodarczyk – Kodeksy etyczne – zagadnienia wstępne