Artykuły MAR

  1. Grzegorz Włodarczyk – Czy w praktyce banków występuje outsourcing marowski?
  2. Anna Karwowska – Manipulacja stawką LIBOR – krok po kroku
  3. Anna Karwowska, Grzegorz Włodarczyk – Odpowiedzialność compliance officera na przykładzie manipulacji rynkowych
  4. Grzegorz Włodarczyk – Trade surveillance (pod MAR) – okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne związane z wprowadzaniem w błąd oraz utrzymaniem cen – część pierwsza
  5. Grzegorz Włodarczyk – Trade surveillance (pod MAR) dla osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń – część pierwsza – wprowadzenie
  6. Grzegorz Włodarczyk – Attention – Manipulation